Програма

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН УЕБИНАР
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР В ОПОРТЮНИСТИЧНИЯ ОНКОЛОГИЧЕН СКРИНИНГ
17 юни 2023, събота

09:00 – 09:10
Официално откриване
09:00 – 09:10
09:10 – 12:15 ВИРТУАЛЕН ПЛЕНАР
Модератори: доц. д-р Любомир Киров, доц. д-р Димитър Калев
09:10 – 09:30
Ефективен онкологичен скрининг - принос на общопрактикуващия лекар.
доц. д-р Надя Димитрова

09:30 – 10:45
Възможности за скрининг при социално най-значими карциноми:
09:30 – 09:45 Скрининг за карцином на гърда. д-р Иво Гергов
09:45 – 10:00 Скрининг за карцином на маточна шийка. доц. д-р Надежда Хинкова
10:00 – 10:15 Скрининг за простатен карцином. акад. проф. д-р Чавдар Славов
10:15 – 10:30 Скрининг за колоректален карцином. доц. д-р Петко Карагьозов
10:30 – 10:45 Скрининг за белодробен карцином. проф. д-р Галина Кирова

10:45 – 11:05
Функции на общопрактикуващия лекар в опортюнистичния скрининг.
доц. д-р Любомир Киров

11:05 – 12:15
Дискусия: експерти и общопрактикуващи лекари
14:00 – 17:00 ФИЗИКАЛНА КРЪГЛА МАСА
Модератори: доц. д-р Любомир Киров, доц. д-р Димитър Калев
Тема 1. Перспективи за опортюнистичен скрининг в България – проекти, ресурси и политики.

Тема 2. Алгоритми за опортюнистични скриниращи процедури в България – изготвяне, структура, ползване.