НАЦИОНАЛНИ ОНКОЛОГИЧНИ УЕБИНАРИ 2023 – 2024

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР В ПЪТЯ НА ОНКОЛОГИЧНИЯ ПАЦИЕНТ

ПЪРВИ ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР В ОПОРТЮНИСТИЧНИЯ ОНКОЛОГИЧЕН СКРИНИНГ

17 юни 2023, събота

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Днес, когато Европейският съюз проектира трите стълба на бъдещата онкология – превенция, скрининг и качество на живот, ние сме длъжни да вградим в тяхната архитектура ерудицията и самочувствието на българските общопрактикуващи лекари. Амбицията на българската клинична онкология да бъде организирана, иновативна и персонализирана не би била постижима без общомедицинската наука и практика.

Затова Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) и Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ) поемат инициатива за поредица от уебинари, които да представят и обсъдят функциите на общопрактикуващия лекар и същността на процесите на опортюнистичния скрининг, маршрута на онкологичния пациент и превенцията на онкологични заболявания.

Нашата съвместна инициатива е импулс за модерен синергизъм между доболничната медицинска помощ в лицето на общопрактикуващите лекари и високоекспертната онкологична грижа. Целта не е да се вменяват на общопрактикуващия лекар допълнителни и непривични задължения, а да се култивира мислене и да се инициират диалози лекар-пациент, основани на първични, ясни и работещи алгоритми за опортюнистичен скрининг и интердисциплинарни маршрути.

Съдържание на трите уебинара

1

17 юни 2023

Общопрактикуващият лекар в опортюнистичния онкологичен скрининг 

Регистрация

Опортюнистичен скрининг – дефиниции, организация, ефективност, функции на общопрактикуващия лекар; възможности за опортюнистичен скрининг при социално най-значими карциноми: белодробен, колоректален, простатен, на гърда и на маточна шийка и перспективи- проекти, ресурси и политики; дискусия.

2

Общопрактикуващият лекар в маршрута на онкологичния пациент

Алармени ракови симптоми и пациентски фактори в първичната медицинска помощ – доказателства и реална практика; здравни ресурси и своевременна/забавена онкологична диагноза – възможности на здравната система и общопрактикуващия лекар; организация на първите стъпки в маршрута на онкологичния пациент: ръководства, алгоритми, формуляри и телеонкология; дискусия.

3

Общопрактикуващият лекар в превенцията на онкологични заболявания

Оценка на рискови фактори за онкологични заболявания в първичната медицинска помощ – доказателства и реална практика; възможности за контрол на хранителни режими и вредни навици от общопрактикуващия лекар; вторична превенция при пациенти, преживели карцином; дискусия.

СПОНСОРИ